Huursubsidie

Wat is huursubsidie?

Huursubsidie is een financiele compensatie om de maandelijkse huur te betalen. Het is een toeslag die maandelijks uitgekeerd wordt. Met behulp van huursubsidie is het mogelijk om een huurprijs betaalbaar te houden in gevallen dat deze opgedreven wordt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in de grote steden, waar de vraag naar huisvesting groot is.

Zoek woningen in heel Nederland

Wanneer heb ik recht op huursubsidie?

Huurtoeslag komt tot stand door twee elementen: inkomen en huurprijs. U kunt alleen voor huursubsidie in aanmerking komen als uw inkomen onder een bepaalde grens ligt. Ook mag de huur niet te hoog zijn, op dit moment ligt deze grens op ongeveer €710.- per maand. 

Hoe vraag ik huursubsidie aan? 

Huursubsidie kunt u aanvragen bij de belastingdienst. Naar aanleiding van uw inkomen wordt een berekening gemaakt of u recht heeft op huurtoeslag. Is dit het geval, dan krijgt u ook een inzicht in de te ontvangen toeslag. 

Interessante links: