Hoe werkt registratie?

Hoe werkt registratie?

Zoek naar huurwoningen in heel Nederland

Registratie houdt in dat een huurder zich bij de gemeente op een bepaald adres inschrijft en dus verklaard dat hij/zij daar daadwerkelijk woont. Het is niet toegestaan om je onjuist of niet in te schrijven. De volgende twee vormen van (gebrek aan) registratie zijn illegaal:

  • Wel wonen, niet inschrijven: Het komt helaas regelmatig voor dat verhuurders woningen of kamers aanbieden, maar aangeven dat het niet mogelijk is om op het adres in te schrijven, dit is voor beide partijen strafbaar.
  • Niet wonen, wel inschrijven: Het tegenovergestelde komt ook voor, namelijk op een adres ingeschreven staan dan waar je daadwerkelijk woont, bijvoorbeeld om het recht op huurtoeslag te behouden. Ook dit is voor beide partijen strafbaar.

 

Lees hier over de soorten huurwoningen.