Hoeveel huurtoeslag?

Hoeveel huurtoeslag?

Zoek naar huurwoningen in heel Nederland

Een veelvoorkomende vraag is ‘Hoeveel huurtoeslag kan ik ontvangen?’ Het antwoord verschilt per persoon omdat het  afhankelijk is van meerdere persoonlijke factoren. ‘Wat is mijn huurtoeslag’ is dus een betere vraag om te stellen, omdat het voor elke individu kan verschillen. Dat jouw buurman of buurvrouw uit hetzelfde rijtje huizen bijvoorbeeld 300 euro aan huurtoeslag krijgt, betekent zeker niet dat jouw huurtoeslag ook 300 euro is. Hoe de huurtoeslag wordt berekend kan verschillen per jaar, maar er zijn een aantal standaard factoren die voornamelijk bepalen hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen, ongeacht de jaarlijkse wijzigingen. Hoeveel huurtoeslag je krijgt per persoon is namelijk afhankelijk van jouw inkomen, de huurprijs van de woning, jouw eigen vermogen en het vermogen van eventuele medebewoners. Vanzelfsprekend ontvangt iemand met een lager inkomen, meer huurtoeslag dan iemand met een hoger inkomen. Hoeveel huurtoeslag jij dus maximaal kan krijgen, is niet in één oogopslag te bepalen. De maximale huurtoeslag die elk persoon in Nederland zou kunnen krijgen ongeacht de inkomens of vermogenssituatie van die persoon, wordt niet altijd duidelijk vermeld op, bijvoorbeeld de website van de belastingdienst. Dit komt omdat de hoogte van de huurtoeslag echt per persoon wordt bepaald gebaseerd op meerdere factoren. 

Hoe wordt de huurtoeslag berekend?

Allereerst wordt er onderscheid gemaakt in twee groepen personen: samenwonende personen of alleenwonende personen. Woon je samen? Dan moeten de gegevens van jouw partner of je medebewoner(s) ook in acht worden genomen voor het bepalen van de maximale hoeveelheid huurtoeslag die jij kunt krijgen. Na het onderscheiden van deze twee groepen, zijn de belangrijkste factoren inkomen en vermogen om te bepalen hoeveel huurtoeslag jij recht op hebt. Het is aan de belastingdienst om te bepalen wat de exacte hoogte van jouw huurtoeslag wordt, aan de hand van je inkomensopgaven en de hoogte van jouw eigen vermogen. Om een beter inzicht te krijgen hoeveel huurtoeslag je ongeveer kunt krijgen, kun je een proefberekening maken op de website van de belastingdienst.
Het is belangrijk om in gedachten te houden dat de belastingdienst altijd eerst een schatting maakt, en op basis van gegevens van anderen wordt de definitieve berekening gemaakt. Wat wordt er bedoeld met ‘de gegevens van anderen’? Hier mee bedoelt de belastingdienst onder andere jouw geregistreerde inkomen via de jaaropgaaf van jouw werkgever, of via jouw pensioenfonds of uitkeringsinstantie indien je niet (meer) werkt. Van de verhuurder wordt het maandelijkse huurbedrag dat jij hebt betaald vernomen. Indien je kinderen hebt, worden er ook gegevens opgevraagd van de kinderopvang; namelijk het aantal uren dat er gebruik gemaakt is van kinderopvang en de bijbehorende kosten. Indien jij huurtoeslag hebt aangevraagd of al hebt gekregen en je hebt een definitieve berekening ontvangen, dan is het altijd een goed idee om je gegevens te controleren waarop de definitieve berekening gebaseerd is. Dit kun je doen onder Mijn toeslagen’. Let op: je moet hiervoor eerst inloggen met je digiD. Indien je inkomen of andere gegevens niet meer kloppen, kun je deze zelf direct wijzigen in “Mijn toeslagen”.

Heb je nieuwe gegevens (d.w.z. een ander inkomen, andere afspraken bij de kinderopvang etc) die pas bekend zijn ná de definitieve berekening? Wat verandert er dan? Je vraagt je waarschijnlijk af:  Hoe wordt de huurtoeslag dan nu berekend? Je krijgt altijd een nieuwe definitieve berekening wanneer het gaat om een wijziging in jouw inkomen. Die nieuwe berekening geeft dus aan hoeveel  huurtoeslag jij in het vervolg zult krijgen. Indien er nieuwe gegevens bekend zijn omtrent andere zaken (jouw vermogen, kinderopvang etc) kun je een nieuwe berekening ontvangen in de 5 volgende jaren.

Ben je benieuwd wanneer je huurtoeslag kan aanvragen? Lees hier verder.