Kan de huur achteraf verhoogd worden?

Kan de huur achteraf verhoogd worden?

Zoek naar huurwoningen in heel Nederland

Als je een geliberaliseerd contract hebt (in de private sector) mag de verhuurder onder bepaalde voorwaarden de huurprijs verhogen:

  • De huurprijs mag maar eens in de 12 maanden worden verhoogd. Na verbetering van de woning mag de huurprijs ook tussentijds worden verhoogd.
  • Het puntensysteem voor huurwoningen en de maximale huurprijzen zijn niet van toepassing.
  • De verhuurder is niet verplicht je binnen een bepaalde termijn op de hoogte te brengen van de huurverhoging.
  • De verhuurder kan het huurcontract opzeggen, als je weigert huurverhoging te betalen. Stem je niet schriftelijk in met de opzegging, dan kan alleen de rechter de huur beëindigen.

 

Huurverhoging aan de hand van een indexeringsclausule is ook mogelijk, dat houdt in dat de jaarlijkse huurverhoging aan het begin van het huurcontract al is bepaald. In het contract staat dan vermeld voor welk inflatiepercentage is gekozen.

Lees hier over huurtoeslag.