Wanneer moet je een huurhuis opzeggen?

Wanneer moet je een huurhuis opzeggen?

Zoek naar woningen in heel Nederland

Heb je een huurhuis en wil je verhuizen? Hoe en wanneer moet je dan precies het huurhuis opzeggen? In het algemeen geldt in Nederland de regel dat je als huurder het huurcontract wilt beëindigen,je schriftelijk (per aangetekende brief) deze moet opzeggen. Je bent niet verplicht om een reden op te geven waarom je het huurhuis wil opzeggen. Wanneer moet je het huurhuis opzeggen? Dat is afhankelijk van het opzeggingstermijn dat vermeld staat in het contract.
Let echter op: het opzeggingstermijn staat gelijk aan het betalingstermijn! Dus zelfs wanneer het contract dat de verhuurder heeft opgesteld zegt dat jij 3 maanden opzeggingstermijn hebt, terwijl je één maand vooraf de huur moet overmaken, dan is het officiële opzeggingstermijn 1 maand en niet 3 maanden. Veel verhuurders zijn zich hier niet van bewust. Houdt hier rekening mee als huurder. Als huurder sta je volledig in je recht wanneer je minimaal één maand van te voren de huur opzegt, indien je ook altijd één maand vooruit de huur hebt betaald.  

Verhuurders hebben in Nederland meer moeite om een huurder uit het huurhuis weg te krijgen, omdat huurders goed beschermd zijn door de wet. Verhuurders moeten namelijk minimaal 3 maanden van te voren het huurcontract opzeggen, schriftelijk per aangetekende brief. Op deze manier heeft de huurder normaal gesproken genoeg tijd om vervangende huisvesting te vinden.
Het is zelf zo dat hoe langer de huurder in het huurhuis woont, hoe langer het opzeggingstermijn voor de verhuurder wordt. Wanneer de huurder bijvoorbeeld langer dan één jaar in het huurhuis woont, moet de verhuurder minimaal 4 maanden van te voren het huurcontract opzeggen indien hij/zij dat wenst. Indien de verhuurder wenst het huurcontract op te zeggen, moet dit gedaan worden met een wettelijke reden. Onder wettelijke redenen vallen onder andere: wangedrag, dat wil zeggen overlast of betalingsachterstand, de verhuurder heeft zelf dringend woonruimte nodig, of de verhuurder heeft een ander geldig bestemmingsplan.

In het geval van kortdurige verhuur of verhuur op basis van de leegstandwet, gelden er andere regels. Op de website van de Nederlandse overheid kun je meer informatie vinden over de verschillende contracten. Onder de voorwaarden kun je lezen wanneer je precies het huurhuis moet opzeggen, in het geval van kortdurige verhuur en verhuur op basis van de leegstandswet. Vraag jij je af waarom huurhuizen zo duur kunnen zijn, klik dan hier.