Wat zijn de servicekosten van een appartement?

Wat zijn de servicekosten van een appartement?

Zoek naar appartementen in heel Nederland

Wat zijn servicekosten van een appartement eigenlijk precies? Dit zijn kosten die, voor een huurder, bovenop de kale huur van het appartement komen. Dit houdt onder andere in: de kosten voor het gemeenschappelijke onderhoud van het appartementencomplex, bijvoorbeeld schoonmaakkosten van het trappenhuis, reparaties aan de lift en verlichting en verwarming. Ook betaal je door de servicekosten mee aan de collectieve verzekeringen voor het complex. Daarnaast wordt de reserve voor groot onderhoud opgebouwd uit de servicekosten. Zoals je ziet zijn er veel verschillende soorten servicekosten voor een appartement. 


Indien je een appartement huurt kun je ook heel goed te maken krijgen met de betaling van servicekosten. Als huurder ben je geen appartementseigenaar, maar de eigenaar mag besluiten om de servicekosten door te berekenen aan de huurder(s). Zoals eerder genoemd, in dat geval zijn de servicekosten de kosten die bovenop de kale huur komen. De daadwerkelijke gemaakte kosten voor onderhoud, dat wil zeggen, schoonmaak- en herstelwerkzaamheden mogen worden doorberekend aan de huurder. DIt kan worden gedaan door een van te voren afgesproken verdeelsleutel of een verdeelsleutel waar de huurcommissie akkoord mee gaat.  

Wat zijn de kosten voor het gebruik van gas, water en energie?

De kosten voor het gebruik van gas, water en energie zijn ook servicekosten wanneer je een appartement huurt. De verhuurder mag de totale gemaakte kosten voor deze drie groepen doorberekenen aan de huurder, door middel van een verdeelsleutel.

Wat zijn servicekosten - andere categorieën:

Ook administratiekosten van de afgesproken leveringen en diensten zijn servicekosten, en mogen over het algemeen slechts 5% omvatten van de totale doorberekende servicekosten aan de huurder. Daarnaast is een vergoeding voor het gebruik van de meubels onderdeel van de servicekosten, indien deze zijn meeverhuurd. Kosten van de huismeester voor het uitvoeren van kleine reparaties, schoonmaak en onderhoud maken zeker onderdeel uit van de servicekosten. Ook deze kunnen weer worden doorberekend door middel van een verdeelsleutel als servicekosten van het appartement. Deze kleine reparaties en/of schoonmaak en onderhoud zou de huurder anders zelf moeten uitvoeren.

Bovendien is het goed om als huurder in acht te houden wat geen servicekosten zijn, zodat je zeker weet dat je niet voor de verkeerde kosten betaald aan de verhuurder.

Wat valt er niet onder service kosten?

Het antwoord hierop is: belastingen en heffingen, zoals rioolrechten of afvalstoffenheffing. In enkele gevallen kan de verhuurder deze kosten wel doorberekenen aan de huurder, maar deze vallen niet onder servicekosten.