Wat zijn sociale huurwoningen?

Wat zijn sociale huurwoningen?

Zoek naar huurwoningen in heel Nederland

Sociale huurwoningen zijn bedoelt om huurwoningen betaalbaar te houden voor personen met een relatief laag inkomen. Het verschil tussen sociale huurwoningen en ‘gewone’ huurwoningen, oftewel huurwoningen in de vrije sector is dat er een maximum huurprijs en maximum huurverhoging geldt voor de sociale huurwoningen. Hoe weet je welke woning een sociale huurwoning of vrije-sector huurwoning is? De eerste maand kale huur die je betaald bepaald de classificatie van de huurwoning. Indien deze kale huurprijs lager was dan de huurliberalisatiegrens, destijds, dan woont u in een sociale huurwoning. In 2016 lag de huurliberalisatiegrens op € 710,68.
Er gelden enkele andere regels voor sociale huurwoningen dan voor vrije-sector huurwoningen. Om te weten wat sociale huurwoningen zijn, hebben wij een aantal onderscheidende kenmerken van sociale huurwoningen, die niet gelden voor andere huurwoningen, op een rijtje gezet:

- Maximale huurprijs
- Maximum jaarlijkse huurverhoging
- Een maximum inkomen om in aanmerking te komen voor de sociale huurwoning
- Recht op huurtoeslag
- Huurcommissie kan worden ingeschakeld bij onenigheid tussen verhuurder en huurder

Wat is de maximale huurprijs voor sociale huurwoningen?

Wat sociale huurwoningen zijn is onder andere terug te zien aan de huurprijs van de woningen. De maximale huurprijs voor een woning om geclassificeerd te worden als sociale huurwoning is afhankelijk van het puntensysteem. Dit puntensysteem geldt niet voor huurwoningen in de vrije sector. Het puntensysteem, ook wel het woningwaarderingsstelsel genoemd, geeft de kwaliteit van de woning weer in een aantal punten. Er bestaat een online tool waarmee je zelf de maximale huurprijs voor een bepaalde woning of het aantal punten van een bepaalde woning kan uitrekenen: https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/huurprijscheck-en-puntentelling/.

Wanneer de huurprijs stijgt boven de huurliberalisatiegrens:
Woningcorporaties mogen de huurprijs verhogen, tot boven de liberalisatiegrens. Indien u de huurder van de woning werd toen de prijs nog onder de grens lag, dan blijft uw woning een sociale huurwoning voor u. Echter, verlaat u de woning en komt er een nieuwe huurder in de woning nadat de huurprijs is verhoogd tot boven de liberalisatiegrens, dan is de woning een vrije-sector huurwoning voor de nieuwe huurder.   

Wanneer kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning?

Onder het kopje ‘Wat zijn sociale huurwoningen’ werd uitgelegd dat deze woningen bedoeld zijn voor personen met een lager inkomen. Vandaar dat men aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning:

- Je inkomen moet onder het maximum vallen. Dit heeft te maken met het feit dat woningcorporaties verplicht zijn om jaarlijks minimaal 80% van hun vrijgekomen sociale-huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 35.739 (prijspeil 2016). 10% mag naar huishoudens met een inkomen tussen € 35.739 en € 39.874 (prijspeil 2016). En 10% mag naar de hogere inkomens.
- Je hebt een huisvestingsvergunning nodig.
- Je moet aan eventuele overige eisen van de woningcorporatie voldoen.
- Je moet ingeschreven staan bij de organisatie die in jouw gemeente gaat over de verdeling van sociale+huurwoningen. Welke organisatie dit is, verschilt per gemeente.

Zowel sociale huurwoningen als huurwoningen in de vrije sector worden aangeboden op woningtarget.nl.