Woningtarget.nl is een zoekmachine voor woningen en bemiddelt geen direct contact met verhuurders

We benadrukken dat we niet bemiddelen tussen huurders en verhuurders. We benadrukken ook dat we geen overeenkomsten hebben met de verhuurders om contact te leggen tussen hen en de woningzoekenden. Woningtarget.nl is een zoekmachine die alle beschikbare woningen op de markt probeert te verzamelen en linkt naar de oorspronkelijke bronnen. Wanneer je op de groene contactknop in de advertentie klikt, word je doorverwezen naar de originele website van de verhuurder, waar je zelf rechtstreeks contact met de verhuurder kunt opnemen.

Woningtarget.nl is een Nederlandse woningzoekmachine die er naar streeft om alle beschikbare huurwoningen in Nederland in één overzicht weer te geven, zodat jij als woningzoekende je kunt oriënteren op de gehele huurwoningmarkt via Woningtarget.nl. Daardoor hoef jij als woningzoekende niet langer honderden verschillende websites te bekijken en bespaar je veel tijd.

Woningtarget.nl is een compleet geautomatiseerd marktplatform, waar gebruikers zelf content kunnen plaatsen (in de vorm van huurwoningen of woningadvertenties), waar gebruikers direct met elkaar in contact kunnen komen en waar gebruikers relevante zoekresultaten kunnen ontvangen, in de vorm van aangeboden huurwoningen of gebruikers die op zoek zijn naar een woning.

Woningtarget.nl creëert gelijke kansen op de woningmarkt
De visie van Woningtarget.nl is om iedereen van gelijke toegang tot alle beschikbare huurwoningen te voorzien. Dat doen wij door alle gebruikers van Woningtarget.nl een even groot inzicht te geven in nieuwe huurwoningen die aangeboden worden op de markt en gelijke mogelijkheden te bieden om te reageren op nieuwe beschikbare huurwoningen die op Woningtarget.nl worden aangeboden.

Er bestaat een tekort aan huurwoningen in veel plaatsen in Nederland, voornamelijk in de grote steden. De woningmarkt wordt helaas vaak gekenmerkt door het feit dat de mensen die het meeste kunnen en willen betalen ook het makkelijkste informatie inzamelen over beschikbare huurwoningen. Door iedereen gelijke mogelijkheden te geven voor het vinden van beschikbare huurwoningen, herstellen wij één van de grootste ongelijkheden die er op de woningmarkt heerst - en tegelijkertijd maken wij het voor iedereen gemakkelijker om zich te oriënteren op de huurwoningmarkt.

Zo verzamelt Woningtarget.nl beschikbare huurwoningen
De huurwoningen op Woningtarget.nl zijn afkomstig van twee verschillende bronnen:
1. De woningen worden rechtstreeks door de verhuurder op Woningtarget.nl geplaatst.
2. Daarnaast screenen onze intelligente robots het internet op beschikbare huurwoningen, die nog niet te vinden zijn in de zoekmachine van Woningtarget.nl. Hiermee nemen we woningen op van betrouwbare bronnen en waarvan het aanbod up-to-date is.

Standaard gebruiker versus Smart User gebruiker
Als standaard gebruiker kun jij Woningtarget.nl geheel gratis gebruiken. Indien je het volledige effect van al Woningtarget.nl haar diensten wilt ervaren, kun je jouw account opwaarderen tot Smart User gebruiker. Dit is een gebruikerstoegang gebaseerd op een abonnement, welke actief blijft tot dat jij deze stop zet. Als Smart User word jouw profiel en gebruik geoptimaliseerd op verschillende manieren. Als woningzoekende Smart User krijg je toegang tot het volledige verzamelde overzicht van beschikbare huurwoningen,  krijgt jouw zoekprofiel een keurmerk wordt jouw zoekprofiel hoger in de zoekresultaten geplaatst. Daarnaast heb je volledige toegang tot onze notificatie-service zodat je e-mails ontvangt zodra er nieuwe huurwoningen beschikbaar komen. 

Milieu!
Woningtarget.nl is CO2-neutraal - lees hier meer...

Tevredenheid en veiligheid
1.
Wanneer je Smart User-gebruiker wordt en vervolgens niet tevreden bent over deze dienst, kun je in bijna alle gevallen aanspraak maken op onze algemene tevredenheidsgarantie.
2. We zijn zeer actief in het openbaar maken van informatie en het inlichten van onze gebruikers over de gevaren die op de loer liggen als woningzoekende. Zo hebben we bijvoorbeeld een volledig informatieportaal ontwikkeld, www.heelhuidshuren.nl, over het gevaar van oplichting door internationale IT-criminelen.   

Adres
Woningtarget.nl, Rentbuyestate.com Netherlands ApS, gevestigd te Mynstersvej, 1827 Kopenhagen, Denemarken

Wanneer je vragen, opmerkingen of klachten hebt, neem dan contact met ons op via support@woningtarget.nl. Wij beantwoorden spoedig jouw bericht.